Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH Việt Nam (51)
Trích yếu: Quyết định số 515/QĐ-BHXH về Quy chế Quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH của người tham gia BHXH,BHYT.
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 505/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
31/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 176/BHXH-TCKT ngày 16/01/2018 của BHXH Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 02, 03 năm 2018
Ngày ban hành:
16/01/2018
Ngày có hiệu lực:
16/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 5710/BHXH-TCKT ngày 20 tháng 12 năm 2017 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHYT tháng 01, tháng 02 năm 2018
Ngày ban hành:
20/12/2017
Ngày có hiệu lực:
20/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: kế hoạch số 344/KH-BHXH "Tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế" hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020)
Ngày ban hành:
09/02/2017
Ngày có hiệu lực:
09/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 39/QĐ-BHXH ngày 09/01/2017 của BHXH Việt Nam Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày ban hành:
09/01/2017
Ngày có hiệu lực:
09/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 5198/BHXH-CSYT ngày 23/12/2016 của BHXH Việt Nam về việc ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2017
Ngày ban hành:
23/12/2016
Ngày có hiệu lực:
23/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực