Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản Bộ, Ngành (42)
Trích yếu: Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 Thông tư quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, áp dụng chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
Ngày ban hành:
15/03/2017
Ngày có hiệu lực:
15/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV số 6197/BYT-KH-TC về việc triển khai thực hiện mức giá bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC.
Ngày ban hành:
15/08/2016
Ngày có hiệu lực:
15/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV số 6188/BYT-KH-TC về việc thực hiện giá dịch vụ KB, CB bảo hiểm y tế bao gồm cả chi phí tiền lương của một tỉnh/TP.
Ngày ban hành:
12/08/2016
Ngày có hiệu lực:
12/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV số 2046/BHXH-CSYT về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP của CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT
Ngày ban hành:
06/06/2016
Ngày có hiệu lực:
06/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV số 2026/BHXH-BT về việc thu BHXH, BHYT, BHTN căn cứ mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định sô 47/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành:
03/06/2016
Ngày có hiệu lực:
03/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định và biểu mẫu quyết định 636_QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
22/04/2016
Ngày có hiệu lực:
22/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ số 636/QĐ-BHXH quyết định ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
22/04/2016
Ngày có hiệu lực:
22/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 4)
Ngày ban hành:
09/05/2016
Ngày có hiệu lực:
09/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực