Số / Ký hiệu: 505/QĐ-BHXH
Trích yếu: Quyết định 505/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
Nội dung văn bản
505/QĐ-BHXH: Quyết định 505/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN