Đảng bộ BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

31/07/2020 05:00 PM


Ngày 28/7/2020, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

        Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Chi ủy các chi bộ trực thuộc cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh Cao Bằng.

                                  

Toàn cảnh Hội nghị

          Hội nghị đã được nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, Đảng bộ cũng đã triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức, xây dựng Đảng, đặc biệt là việc lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền chủ động triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới, đảm bảo đúng thời gian theo yêu cầu của Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng và của BHXH Việt Nam. Đảng bộ đã chỉ đạo, hướng dẫn 04/04 Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo theo kế hoạch và chỉ đạo của Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác quản lý đảng viên được quan tâm thực hiện tốt; tình hình tư tưởng của đảng viên, CCVC trong Đảng bộ ổn định, yên tâm công tác. Đảng bộ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                          

Đ/c Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, tập trung vào các nội dung: Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định; công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên…, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa các mặt công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Đảng ủy đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng cho các đảng viên  “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015-2019) thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh.

                                  

Đ/c Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Đảng bộ BHXH tỉnh thừa ủy quyền của đ/c Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 02 cá nhân thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh đạt đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015-2019).

           Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm 2020, Đảng bộ BHXH tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đảng viên, công chức, viên chức toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm tục việc học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng; đẩy mạnh việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tăng cường công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, phấn đấu đạt chỉ tiêu kết nạp Đảng do Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp giao; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên là cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu trong đơn vị, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn.

          Dương Ngân - phòng TCCB