Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng và Bưu điện tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020.

09/07/2020 04:58 PM


Theo Quyết định số 823/QĐ-TTg ngày 16/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ thì ngày 01/7 hằng năm là Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam để tuyên truyền về Luật BHYT; khuyến khích, vận động người dân tham gia BHYT, tiến tới BHYTn toàn dân.

Thực hiện Kế hoạch số 908/KH-BYT ngày 16/6/2020 của Bộ Y tế truyền thông nhân ngày BHYT Việt Nam, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện trên phạm vi toàn quốc. Lễ ra quân bắt đầu từ 8h, thứ 7 ngày 11/7/2020.

Tại tỉnh Cao Bằng, BHXH tỉnh Cao Bằng và Bưu điện tỉnh Cao Bằng đã ban hành kế hoạch liên tịch số 946/KHLT-BHXH-BĐ ngày 02/7/2020 tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn Tỉnh, trong đó tập trung vào những nội dung sau:

- Ngày 11/7/2020, sẽ thực hiện tiếp sóng Lễ ra quân tại điểm cầu Trung ương; tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô và xe gắn máy có gắn các thông điệp truyền thông về chính sách BHXH, BHYT trên các tuyến đường chính trên địa bàn huyện, thành phố trên toàn tỉnh.

- Trong 02 ngày 11 và 12 tháng 7 năm 2020, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Cao Bằng và Bưu điện tỉnh Cao Bằng sẽ tới các hộ gia đình để trực tiếp tuyên truyền đến người dân về tính nhân văn, lợi ích của  chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và vận động người dân tham gia./.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng

 

 

 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN