Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Cao Bằng thực hiện giám sát tình hình phát triển đối tượng tham gia tại địa bàn các huyện, thành phố

08/06/2020 10:00 AM


Trong các ngày 15, 20 và 29 tháng 5 năm 2020, Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) do các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Đoàn giám sát về tình hình triển khai thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại địa bàn các huyện. Đoàn đã làm việc trực tiếp với Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN các huyện Hạ Lang, Thạch An, Quảng, Hà Quảng và Bảo Lâm để nắm tình hình triển khai thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Tại các buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn đã đặt ra nhiều câu hỏi đến bốn đơn vị. Nội dung phần lớn xoay quanh vấn đề công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện; kết quả thực hiện trong 4 tháng đầu năm 2020 và bàn giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2020.

Đoàn đã đánh giá cao các báo cáo của các đơn vị được giám sát; ghi nhận một số kết quả đạt được trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tuy nhiên, Đoàn cũng đặt ra nhiều vấn đề, yêu cầu các đơn vị trong thời gian tới quyết liệt thực hiện như việc: Tiếp tục phối hợp thực hiện rà soát, điều tra các Doanh nghiệp có sử dụng lao động nhưng chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các Doanh nhiệp có chênh lệch về số lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN với số lao động có quyết toán thuế; Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân, Huyện đoàn thanh niên ban hành văn bản chỉ đạo, giao chỉ tiêu phấn đấu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho đơn vị trực thuộc, tuyên truyền vận động hội viên gương mẫu tham gia BHXH tự nguyện. Trước mắt giao những hội viên phải tham gia là Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Phụ nữ, Chi hội Trưởng hội Nông dân, Bí thư đoàn các các xóm, tổ dân phố gương mẫu tham gia để lan tỏa đến người dân; Đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp tuyên truyền để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện; Tổ chức tốt việc thu tiền đóng của những người đã tham gia BHXH tự nguyện (tái tục), để người dân tham gia bền vững...

Các đơn vị đã báo cáo giải trình các ý kiến của đoàn, tiếp thu các ý kiến kết luận của Trưởng đoàn giám sát, trình bày những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện đồng thời kiến nghị đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN của UBND tỉnh giao./.

P. Quản lý Thu

  • TIN BÀI LIÊN QUAN